Konferens
Nyhet

Digital omställning 2020 - Konferens

Livesänd webbkonferens om välfärdsteknik och nya arbetssätt i äldreomsorgen

Digital omställning – i år som livesänd webbkonferens

Välfärdsteknik och nya arbetssätt i äldreomsorgen

Välkommen till en konferens med fokus på hur den digitala omställningen kan utveckla äldreomsorgen – både inom hemtjänst och på särskilda boenden – och hur den bidrar till ökad självständighet för äldre.

Konferensen lyfter hur teknik kan utveckla och förstärka äldreomsorgen. Men också hur äldres användning av digitala verktyg kan bidra till en bättre hälsa och meningsfull vardag.

I år livesänder vi konferensen för att du ska kunna delta oavsett var i landet du är – hemifrån eller på jobbet. Självklart kan du under dagen ställa frågor till föreläsare och andra deltagare. Under en inspirerande heldag får du en fördjupning och uppdatering kring:

 • Välfärdsteknik som motor i förändringsarbetet
 • Juridiska utmaningar
 • Hur samhället kan vara tillgängligt för alla
 • Redskap för en god hälsa
 • Omställning för hållbar hemtjänst

Vi hoppas på din medverkan!


Praktisk information om konferensen
Konferensen kommer att genomföras digitalt, livesänd. Under konferensen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsare och moderator. Du kommer att få inloggningsuppgifter via mejl i god tid innan konferensen. Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare.


Deltagaröster från 2019:
»Bra innehåll med kunniga föreläsare och med viktiga områden.«
»Det var väldigt bra praktiska exempel på hur man skulle kunna göra. Det kändes genomförbart.«
»Hög klass på föreläsningar, en bra mix av olika ämnen som ändå har många gemensamma frågor och beröringspunkter. Bra helhet.«


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #DigitalOmställning


FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till konferensen Digital omställning i äldreomsorgen

Datum: 4 december 2020

Runt märke: livesänd webbkonferensPlats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta.

Pris: 2490 kr per person exkl. moms.

Frågor? Kontakta Barbro Lundborg:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Program på Konferensen Digital omställning 2020

 • 09:25 Välkomna!

  Ulrika Beck-Friis, chefredaktör Tidningen Äldreomsorg, hälsar välkommen.

  Ulrika Beck-Friis - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  ULRIKA BECK-FRIIS
  Chefredaktör Tidningen Äldreomsorg
 • 09:30 Äldreomsorgen behöver en gemensam plattform

  Ett bredare införande av välfärdsteknik och digitalisering skulle kunna bli drivkraften för att utveckla vård och omsorg av äldre. Kompetensnivån skulle generellt bli högre och fler professioner skulle bli delaktiga i utvecklingen. Förutsättningen är att sektorn samarbetar över professionerna och skapar en gemensam plattform för utveckling och utbildning. Det är extra tydligt nu, när coronapandemin definitivt har slagit hål på myten om att de enkla jobben finns inom äldreomsorgen. Men för att säkerställa en hög kvalitet inom omsorgen krävs just teknik, en starkare branschkultur och ökad professionalitet.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:15.

  Peter Larsson
  Seniorrådgivare på Sveriges Ingenjörer och 2019-20 regeringens särskilda utredare i Framtidens teknik i omsorgens tjänst, som presenterades i våras.
 • 10:20 De snåriga juridiska spelreglerna

  Ett hinder för bredare införande av välfärdsteknik inom äldreomsorgen är osäkerheten kring de juridiska förutsättningarna. Framför allt handlar det om:

  • Kan välfärdsteknik användas när någon har nedsatt beslutsförmåga?
  • Hur skiljer sig insatser som ges med välfärdsteknik från all annan hälso- och sjukvård och socialtjänst?
  • Kan ett samtycke vara hypotetiskt? Spelar det någon roll om det ges som en insats enligt socialtjänstlagen eller enligt hälso- och sjukvårdslagen?
  Marie Stegard Lind - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Marie Stegard Lind
  Jurist vid Kammarrätten i Stockholm och sekreterare i utredningen Framtidens teknik i omsorgens tjänst.
 • 11:00 Pausgympa

  Dags för lite rörelse!

 • 11:10 PRAKTIKFALL: När du själv inte kan ta dig ut

  När du inte själv kan ta dig till museer, konserter och motionspass, gör tekniken det möjligt att aktiviteterna kommer till dig. På boendena Vågen och Västängsgården i Arvika utgår aktiviteterna från en helhetssyn på hur tekniken kan skapa en meningsfull vardag. Det väcker glömda minnen till liv och skapar nya samtal och gemensamma upplevelser hos de boende. Ida Nilsson, aktivitetsansvarig, arbetar bland annat med surfplatta, telefon, högtalare, sensorer och Motiview cykel. Genom ett samarbete med Nationalmuseum har hon under pandemin arrangerat digitala konstvisningar.

  Ida Nilsson - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Ida Nilsson
  Musikpedagog och aktivitetsansvarig på boendena Vågen och Västängsgården i Arvika.
 • 11:45 Lunch

  Vi pausar för lunch. Välkommen åter kl.13:00.

 • 13:00 En personlig assistent i fickan

  Forskning- och utbildningskliniken på Blekinge Tekniska Högskola fokuserar på användning av digital teknik för god hälsa. Målet är att utveckla redskap som helt och hållet utgår från äldres behov, inte tvärtom.

  Högskolan har, inom ramen för ett flerårigt EUforskningsprojekt, tagit fram en app för att stötta personer med mild demens. Appen blir som en personlig assistent i fickan och ett stöd för att få en bättre kontroll över den egna vardagen, i allt från att komma ihåg medicinen till dialogen med närstående och vårdpersonal.

  En föreläsning om hur samarbetet mellan utbildning, forskning och praktisk användning ökar nyttan för personer i behov av stöd.

  Johan Sanmartin Berglund - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Johan Sanmartin Berglund
  Professor i hälsovetenskap vid Blekinge Tekniska högskola och medlem i regeringens äldreforskarråd.
  Peter Anderberg - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Peter Anderberg
  Professor i hälsovetenskap, Blekinge Tekniska Högskola och Skövde Högskola.
 • 13.45 Pausgympa och kaffe

  Tid för rörelse och fika för den som vill.

 • 13:55 Digitalt stöd öppnar nya samtal

  Både anhöriga och personal tycker ofta det är svårt att hålla igång ett samtal med personer med förvärvad hjärnskada, som till exempel efter en stroke, eller vid demens och kognitiv svikt. Nya webbaserade hjälpmedel har visat sig kunna skapa ny interaktion i samtalet.

  En föreläsning om hur tekniken kan underlätta det sociala samspelet och kommunikationen. Utgångspunkten är det euroepiska forskningsprojektet IN LIFE, som utvecklar metoder för att samtala med personer med minnessvårigheter.

  Christina Samuelsson - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Christina Samuelsson
  Professor i logopedi, Karolinska Institutet och Linköpings universitet, inriktad på interaktion med personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Christina är svensk partner i ett EU-projekt om digitala tjänster inom äldreomsorgen.
 • 14:30 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen Digital omställning 2020

Seniorrådgivare på Sveriges Ingenjörer och 2019-20 regeringens särskilda utredare i Framtidens teknik i omsorgens tjänst, som presenterades i våras.

Seniorrådgivare på Sveriges Ingenjörer Peter Larsson

Marie Stegard Lind - föreläsare på Gothia Fortbildning

Jurist vid Kammarrätten i Stockholm och sekreterare i utredningen Framtidens teknik i omsorgs tjänst.

Jurist Marie Stegard Lind

Ida Nilsson - föreläsare på Gothia Fortbildning

Musikpedagog och aktivitetsansvarig på boendena Vågen och Västängsgården i Arvika.

Musikpedagog och aktivitetsansvarig Ida Nilsson

Johan Sanmartin Berglund - föreläsare på Gothia Fortbildning

Professor i hälsovetenskap vid Blekinge Tekniska högskola och medlem i regeringens äldreforskarråd.

Professor i hälsovetenskap Johan Sanmartin Berglund

Peter Anderberg - föreläsare på Gothia Fortbildning

Professor i hälsovetenskap, Blekinge Tekniska Högskola och Skövde Högskola.

Professor i hälsovetenskap Peter Anderberg

Christina Samuelsson - föreläsare på Gothia Fortbildning

Professor i logopedi, Karolinska Institutet och Linköpings universitet, inriktad på interaktion med personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. Christina är svensk partner i ett EU-projekt om digitala tjänster inom äldreomsorgen.

Professor i logopedi Christina Samuelsson


Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.