Konferens
Nyhet

Matematikundervisning - Konferens

Problemlösning – Resonemang – Bedömning

Livesänd webbkonferens: Matematikundervisning 2021

Problemlösning – Resonemang – Bedömning


Konferens för dig som undervisar i matematik på högstadiet och gymnasiet
Problemlösning har en tydlig särställning i matematikämnet. Enlig kursplanen är problemlösning en av de förmågor som eleverna ska utveckla, samtidigt som problemlösning ingår i det centrala innehållet. För att kunna lösa matematiska problem måste eleverna också kunna föra matematiska resonemang – en kunskap som behöver stärkas.

Konferensen Matematikundervisning fokuserar på hur du kan utveckla din undervisning i problemlösning och på vad som krävs för att utveckla elevernas resonemangsförmåga. Dessutom lyfter vi en av de viktigaste och mest grundläggande förutsättningarna för att kunna lära – motivationen. Bland annat får du ta del av verksamheten Mathivation som har sporrat tusentals elever att vilja lära sig matematik.

Du får lyssna till några av Sveriges främsta föreläsare inom området – lärare, forskare och författare som delar med sig av sin kunskap och ger sina bästa råd för hur du kan utveckla och vässa din undervisning.

Konferensen Matematikundervisning ger dig kunskap om hur du

 • får eleverna att bli medvetna om och ta ansvar för sitt lärande
 • kan hjälpa eleverna att hitta strategier för problemlösning
 • kan använda digitala verktyg i problemlösningsundervisning
 • bedömer resonemang och argumentation i matematik
 • skapar motivation för att lära matematik genom Mathivation

Moderator är Helena Kvarnsell, lärare i matematik, NO och teknik och uppskattad författare.


De tio första som anmäler sig får boken Digitala verktyg i matematikundervisning i samband med konferensen.


Praktisk information om konferensen
Konferensen kommer att genomföras digitalt, livesänd. Under konferensen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsare och moderator. Du kommer att få inloggningsuppgifter via mejl i god tid innan konferensen. Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare.#matematikundervisning
Gothia Fortbildning Skola på Instagram
Gothia Fortbildning Skola på Facebook


FAKTA

Ladda ner programmet som pdf.

Programmet till konferensen Matematikundervisning 2021

Datum: 5 februari 2021

Plats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta.

Orange rund platta - boka tidigt-prisPris: 2490 kr per person vid bokning senast 30 november 2020. Ordinarie pris 2990 kr per person. Priser exkl. moms.

Frågor?
Kontakta Barbro:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Program på konferensen Matematikundervisning 2021

 • 09:00 Välkommen!

  Konferensens moderator Helena Kvarnsell inleder dagen.

  Helena Kvarnsell - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Helena Kvarnsell
  Helena Kvarnsell är matte- och NO/teknik-lärare på Björknässkolan 7–9 i Nacka och använder sedan länge en mängd digitala verktyg i sin matematikundervisning. Hon har tillsammans med Håkan Fleischer skrivit boken Digitalisering som lyfter skolan, och med Camilla Askebäck Diaz Digitala verktyg i matematikundervisningen, båda Gothia Fortbildning. Helena Kvarnsell har även skrivit boken Jobba smart - din vägledning som lärare.
 • 09:10 Synliggöra lärandet genom resonemang

  Hur får du dina elever att bli medvetna om och ta ansvar för sitt eget lärande? 

  För att eleverna ska lyckas med att visa sina kunskaper, och för att de ska kunna uttrycka matematiska resonemang, behöver de få träna på det. De behöver få syn på sina egna kunskaper och bli medvetna om vad de behöver träna på. Du som lärare behöver planera lektioner och ta fram uppgifter som på bästa sätt plockar fram detta hos eleverna. Här får du konkreta exempel på hur det kan göras i praktiken samtidigt som du själv får ett bättre bedömningsunderlag.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:10.

  Tommy Lucassi - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Tommy Lucassi
  Tommy Lucassi är lärare i matematik, NO och teknik. Han är ämnesutvecklare och utbildningsledare samt författare till läromedelsserien Medveten Matte, Askunge Thorsén Förlag, om formativ bedömning i matematik och Vässa undervisningen, Gothia Fortbildning. Han har tidigare bloggat för Stockholms stad om provfri matematik.
 • 10:20 Strategier vid problemlösning i matematik

  Problemlösning har en särställning i ämnet matematik. Enligt kursplanen är problemlösning i sig en förmåga att utveckla och problemlösning ingår även i det centrala innehållet. Genom att träna på att hitta olika strategier så ökar elevers möjligheter för ett interaktivt, reflekterande lärande och de får en bättre förmåga att lösa matematiska problem. Dessutom skapas ett aktivt gemensamt lärande i klassrummen. 

  Du får ta del av Éva Fülöps praktiknära forskning som bland annat diskuterar hur vi kan integrera undervisningen av problemlösningstrategier i matematikundervisningen. Vilken roll har strategierna i elevers problemlösningsprocess?

  Éva Fülöp - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Éva Fülöp
  Éva Fülöp är fil.dr och förstelärare i matematik och fysik på gymnasiet. Hon disputerade hösten 2019 med en avhandling i matematik med inriktning utbildningsvetenskap. I sin forskning har hon intresserat sig för om det går att föra in undervisning om problemlösningsstrategier i en vanlig matematikklass.
 • 11:30 Lunch

  Vi tar en timmes paus för lunch.

 • 12:30 Digitala verktyg för problemlösning

  De bästa problemlösningsuppgifterna är de som inspirerar och väcker nyfikenheten hos eleverna, de där uppgifterna som gör att eleven knappt kan vänta med att försöka lösa dem.  Hur kan digitala verktyg bidra till att få till de där perfekta uppgifterna när du undervisar och hur kan de inspirera till resonemang?

  Här får du praktiska tips kring hur du kan använda digitala verktyg i problemlösningsundervisning. Du kommer också få råd kring hur du kommer igång att använda digitala verktyg och hur de sedan kan underlätta vid bedömning.

  Helena Kvarnsell - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Helena Kvarnsell
  Helena Kvarnsell är matte- och NO/teknik-lärare på Björknässkolan 7–9 i Nacka och använder sedan länge en mängd digitala verktyg i sin matematikundervisning. Hon har tillsammans med Håkan Fleischer skrivit boken Digitalisering som lyfter skolan, och med Camilla Askebäck Diaz Digitala verktyg i matematikundervisningen, båda Gothia Fortbildning. Helena Kvarnsell har även skrivit boken Jobba smart - din vägledning som lärare.
 • 13:20 Eftermiddagspaus

  Tid för fika och att sträcka på benen.

 • 13:40 Att bedöma resonemang och argumentation i matematik

  Sättet på vilket vi definierar resonemang hjälper oss att komma underfund med hur vi bedömer matematiskt resonemang. Finns det olika typer av matematiskt resonemang och vad behövs för att utveckla resonemangsförmågan? Kan vi göra objektiva bedömningar av elevernas resonemang eller är resonemang kontextbundet?

  Föreläsningen försöker svara på dessa frågor och ge några handfasta tips på vad som är viktigt att ha i åtanke vid bedömningar av resonemang.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.14:20.

  Andreia Balan - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Andreia Balan
  Andreia Balan är fil.dr och gymnasielärare, undervisar i matematik och forskar om Pedagogik – Bedömning för lärande. Hon har deltagit som expert i framtagningen av de nya kursplanerna i Gy11, drivit matematikutveckling i Helsingborgs stad och håller utbildningar och workshops i bedömning för lärande.
 • 14:30 ”Jag är ingen mattemänniska”

  Hur skapar du motivation hos eleven att lära matematik? Hur får du eleven att hitta sitt tålamod och härda ut även när det känns svårt? Vem ska göra den förändringen?

  Genom en upplevelsebaserad strategi – där elever lär andra elever – har verksamheten Mathivation genom att motivera, utmana och engagera fått tusentals unga att vilja lära sig matematik. I Mathivation tar man vara på ungdomarnas egen kraft att kunna lösa problem och genom det kan de komma längre även i andra ämnen.

  Ta del av en föreläsning som ger verktyg som gör att eleverna går från känslan ”att inte fatta” till att faktiskt förstå.

  Farid Nolen - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Farid Nolen
  Farid Nolen har en kandidatexamen i teknisk fysik och är medgrundare och projektledare på Mathivation som grundades då han var student på Chalmers tekniska högskola. Mathivation är sedan 2012 en del av Västsvenska Handelskammaren. I nuläget finns Mathivation i 11 olika kommuner runt om i Sverige och möter årligen cirka 12 000 elever.
 • 15:20 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen Matematikundervisning 2021

Helena Kvarnsell - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Helena Kvarnsellär matte- och NO/teknik-lärare på Björknässkolan 7–9 i Nacka och använder sedan länge en mängd digitala verktyg i sin matematikundervisning. Hon har tillsammans med Håkan Fleischer skrivit boken Digitalisering som lyfter skolan, och med Camilla Askebäck Diaz Digitala verktyg i matematikundervisningen, båda Gothia Fortbildning. Helena Kvarnsell har även skrivit boken Jobba smart - din vägledning som lärare, även den från oss på Gothia Fortbildning.

Lärare i matematik, NO och teknik Helena Kvarnsell

Tommy Lucassi - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Tommy Lucassiär lärare i matematik, NO och teknik. Han är ämnesutvecklare och utbildningsledare samt författare till läromedelsserien Medveten Matte, Askunge Thorsén Förlag, om formativ bedömning i matematik och Vässa undervisningen, Gothia Fortbildning. Han har tidigare bloggat för Stockholms stad om provfri matematik.

Lärare i matematik, NO och teknik Tommy Lucassi

Éva Fülöp - föreläsare på Gothia Fortbildning

Éva Fülöp är fil.dr och förstelärare i matematik och fysik på gymnasiet. Hon disputerade hösten 2019 med en avhandling i matematik med inriktning utbildningsvetenskap. I sin forskning har hon intresserat sig för om det går att föra in undervisning om problemlösningsstrategier i en vanlig matematikklass.

Fil.dr och förstelärare i matematik och fysik på gymnasiet Éva Fülöp

Andreia Balan - föreläsare på Gothia Fortbildning

Andreia Balan är fil.dr och gymnasielärare, undervisar i matematik och forskar om Pedagogik – Bedömning för lärande. Hon har deltagit som expert i framtagningen av de nya kursplanerna i Gy11, drivit matematikutveckling i Helsingborgs stad och håller utbildningar och workshops i bedömning för lärande. 

Fil.dr och gymnasielärare Andreia Balan

Farid Nolen - föreläsare på Gothia Fortbildning

Farid Nolen har en kandidatexamen i teknisk fysik och är medgrundare och projektledare på Mathivation som grundades då han var student på Chalmers tekniska högskola. Mathivation är sedan 2012 en del av Västsvenska Handelskammaren. I nuläget finns Mathivation i 11 olika kommuner runt om i Sverige och möter årligen cirka 12 000 elever.

Medgrundare och projektledare på Mathivation Farid Nolen

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!


Boka tryggt
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.