Psykologi och psykiatri

Här finns kunskap och verktyg för dig som möter personer med psykisk sjukdom, psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Förutom kliniska riktlinjer och evidensbaserade metoder finner du konkreta handböcker som är användbara i vardagen. Välkommen!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Aktuell bok

MI i arbete med våld i nära relationer

Professionell praktisk handbok som ger läsaren konkreta samtalsverktyg för att fråga om våld, motivera till förändring och hantera motstånd.

Liria Ortiz - författare och föreläsare på Gothia Fortbildning | © Model House
Liria Ortiz
Aktuell bok

Vägen ut ur kriminalitet

Om att bryta ett destruktivt liv; tekniker och metoder för hur man kan motivera, vägleda och stödja klienter.

Martin Lardén - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Martin Lardén
Aktuell bok

Overklighetskänslor

Den första boken på svenska om depersonalisationssyndrom (DDD). Läs mer och beställ här.

Anna Strid - författare på Gothia Fortbildning | © Sara Gilliard
Anna Strid
Aktuell bok

Sexualbrottets psykologi

Bemötande – Bedömning – Behandling. Om att förebygga sexualbrott, professionellt agerande och förmågan att kunna hantera sina egna känslor.

Johanna Lätth - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
Johanna Lätth

Nyheter och populära produkter inom psykiatri, psykisk ohälsa och beroende

Utgivning i samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen

Sedan 1996 har Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) utformat kliniska riktlinjer för viktiga sjukdomsgrupper inom psykiatrin. I samarbete med föreningen ger vi ut dessa i bokserien Svensk Psykiatri.

Riktlinjerna är konkret användbara för utredning och behandling av patienten och är anpassade till svensk sjukvård. De vänder sig framförallt till verksamma inom psykiatrin.

Bok/Broschyr 232 kr

ECT

Svenska Psykiatriska Föreningen; Pia Nordanskog; Axel Nordenskjöld

MI – Motiverande samtal

Motiverande samtal, MI (motivational interviewing), passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra ett beteende. Det kan vara i skolan, i tandvården eller i äldreomsorgen. Här hittar du allt du behöver inom MI.

Alla produkter inom psykiatri, psykisk ohälsa och beroende

Bok/Broschyr 200 kr

AUDIT och DUDIT

Anne H. Berman; Peter Wennberg; Håkan Källmén
Bok/Broschyr 232 kr

ECT

Svenska Psykiatriska Föreningen; Pia Nordanskog; Axel Nordenskjöld

Var det inte det här du letade efter?
Gå istället till sidan Hälso- och sjukvård eller till startsidan.