Konferens
Nyhet

Retorikundervisning - Konferens

Livesänd webbkonferens för svensklärare på högstadiet och gymnasiet

Konferensen Retorikundervisning

Livesänd webbkonferens för svensklärare på högstadiet och gymnasiet

Muntlig framställning är centralt i svenskämnet. Därför ger vi dig möjligheten att fördjupa dig i ämnet retorik och vässa din undervisning i muntlig framställning under heldagskonferensen Retorikundervisning

Det är en heldag för svensklärare på högstadiet och gymnasiet med fokus på såväl teori som handfast praktik. Det är en dag som kommer att ge dig många konkreta tips att tillämpa direkt i klassrummet. 

Du får lära dig mer om hur du kan stötta elevernas utveckling mot större säkerhet och trygghet i olika muntliga situationer, hur du väcker deras engagemang i samtalet i klassrummet och hur en fungerande bedömning bidrar till att stärka den muntliga kompetens eleverna behöver både i skolan och senare i livet. 

Du får lyssna till några av Sveriges främsta föreläsare inom området – lärare, forskare och författare – som delar med sig av sina kunskaper och bästa råd kring hur du kan utveckla din undervisning i retorik och muntlig framställning.

Konferensen Retorikundervisning lär dig mer om hur du:

 • använder modellen den retoriska arbetsprocessen 
 • hjälper eleverna att hitta sin inre röst
 • ger eleverna medvetna strategier för att använda sitt kroppsspråk 
 • hjälper elever komma över sin talrädsla
 • bedömer muntliga presentationer 
 • utvecklas som förebild och talare. 

Moderator är Carl-Johan Markstedt, gymnasielärare och uppskattad läromedelsförfattare av material i svenska.

Utveckla din retorikundervisning!


Praktisk information om konferensen
Konferensen kommer att genomföras digitalt, livesänd. Under konferensen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsare och moderator. Du kommer att få inloggningsuppgifter via mejl i god tid innan konferensen. Deltagarplatsen är individuell och avser en deltagare.


Gör din röst hörd!
Både före, under och efter konferensen möts vi på sociala medier! Gör din röst hörd och var med i dialogen: #retorikundervisning


FAKTA

Ladda ner programmet som pdf här.

Programmet till konferensen Retorikundervisning 2020

Datum: 11 december 2020

Runt märke: livesänd webbkonferensPlats: Livesänd konferens via din dator, mobil eller läsplatta.

Pris: 2990 kr per person exkl. moms.


Frågor? Kontakta Barbro:
anmalan@gothiafortbildning.se
08-4622670


Program på konferensen Retorikundervisning

Läs mer om programmet nedan, och varmt välkommen med din anmälan!

 • 09:20 Välkommen!


   

  Inledning av konferensens moderator Carl-Johan Markstedt.

  Carl-Johan Markstedt - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media
  Carl-Johan Markstedt
  Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare, läromedelsförfattare och museipedagog vid Nobel Prize Museum.
 • 09:25 Retorik som stöd i klassrummet som muntlig arena

  Hur talar jag fram min trovärdighet? Det är en fråga elever ställer sig inför varje muntlig presentation de ska göra om ett kunskapsinnehåll i klassrummet. Lärarens uppgift är att stötta elever i förberedelserna inför presentationer, tillsammans med klasskamrater vara goda lyssnare och sist men inte minst ge respons som är bekräftande och samtidigt stimulerar utveckling. Det är en grannlaga uppgift!

  I föreläsningen får du ta del av hur modellen den retoriska arbetsprocessen kan stötta lärare – och elever – inför, under och efter en muntlig presentation. Här lyfts både talaren och lyssnaren upp som lika viktiga för att uppleva trovärdighet i muntliga presentationer.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.10:10.

  Cecilia Olsson Jers - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Cecilia Olsson Jers
  Cecilia Olsson Jers
  Cecilia Olsson Jers är fil.dr och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning på Malmö universitet. I sin forskning intresserar hon sig för hur trovärdighet byggs upp och etableras i olika situationer. Cecilia är också en av författarna till Läslyftets texter om muntlighet som finns på Skolverkets hemsida.
 • 10:20 Hitta den inre rösten

  På schemat från dag ett: lyssna till ditt inre och till alla runtomkring, hitta din inre röst och använd den högt, skriv som om världen står i lågor (för det gör den) och tala från hjärtat. På schemat från dag ett står även övning på förmågan att falla framlänges. Faller du framlänges betyder det att du aldrig tvekade. Det betyder att du tog fart och satsade allt. Faller du baklänges tvekade du.

  Malin Larsson - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning
  Malin Larsson
  Malin Larsson är lärare i svenska på högstadiet och förstelärare. 2014 mottog hon Svenska Akademiens Svensklärarpris. Hon har tillsammans med Cecilia Peña podcasten Svensklärare emellan. Hon har också skrivit boken "Skriv för livet - kreativt skrivande i undervisningen och utanför" samt "Vässa undervisningen - en liten handbok i konsten att ställa stora frågor", båda Gothia Fortbildning.
 • 11:10 Pausgympa

  Dags för lite rörelse!

 • 11:20 Kroppsspråket – en del av budskapet

  Det påstås att icke-verbala signaler är nästan 80 procent av vår kommunikation. Dessa kroppsspråkliga signaler påverkar förtroendet och auktoriteten. I denna föreläsning börjar John med ett konkret exempel från klassrummet - hur en lärare stärkte en elevs prestation vid en presentation inför sin klass. Med detta som en utgångspunkt ges exempel på hur position, rörelsemönster, tempo, gester, huvudlutning och intonation påverkar kvalitén och tillförlitligheten i elevernas framföranden. 

  Nyckeln är att ge eleverna konkreta strategier för att lyckas utifrån ett metakognitivt perspektiv - feedback som leder till självanalys.

  John Steinberg - författare på Gothia Fortbildning
  John Steinberg
  John Steinberg är fil.dr i pedagogik. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor. I dag arbetar han aktivt som föreläsare och är också författare till ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation. Han har bland annat skrivit "Lärarens kroppsspråk – ledarskap i klassrummet 2", Gothia Fortbildning.
 • 12:10 Lunch

  Paus för lunch. Välkommen åter kl.13:10.

 • 13:10 Att överkomma talrädsla

  Många elever är rädda för att presentera inför klassen, en del vågar inte ens yttra sig i klassrummet. Mellan 15 och 20 procent av eleverna bedöms lida av talrädsla och de flesta av denna grupp av högstadie- och gymnasieelever har stannat hemma någon gång för att slippa göra en muntlig presentation. Utöver det i många fall plågsamma lidandet för eleven leder talrädslan inte sällan till sämre prestationer överlag

  Men talrädsla går att överkomma. Med rätt hjälp och träning är det dessutom inte så svårt. I denna föreläsning ger Daniel Sandin en presentation av talrädsla och hur man inom skolans ramar kan hjälpa eleverna att överkomma den. Utifrån sin egen klassrumspraktik med gymnasieelever kommer han också ge exempel på hur du kan individualisera undervisning för rätt stöd.

  Vi avslutar med en bensträckare kl.14:00.

  Daniel Sandin - författare på Gothia Fortbildning
  Daniel Sandin
  Daniel Sandin är lärare i svenska på gymnasiet. Han har under många år arbetat med talrädda elever med dokumenterat goda resultat. Hans arbete har bland annat uppmärksammats av Svenska Akademien som 2019 tilldelade honom det årets svensklärarpris på gymnasienivå. Han har skrivit boken "Talrädsla i skolan - att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala", Gothia Fortbildning.
 • 14:10 Bedömning av muntlig presentation

  Att bedöma muntliga presentationer är en utmanande uppgift. De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk syftar till att utgöra ett stöd i bedömningen och innehåller alla delprov där elevens muntliga förmåga prövas. För att syftet ska fyllas måste provuppgifterna vara genomtänka och bedömningsunderlagen tydliga och användbara.

  I detta föredrag diskuteras progressionen i de muntliga delprovens uppgifter från 9:an till gymnasiets kurs 3, utformning av bedömningsmatriser och annat bedömningsunderlag, hur provresultatet ska användas vid betygssättning samt hur elevernas resultat på riksnivå ser ut.

  Anne Palmér - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Anne Palmér
  Anne Palmér är universitetslektor och docent i svenska samt vetenskaplig ledare i projektet Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk med särskilt ansvar för prov i muntlighet. Hon är författare till avhandlingen "Samspel och solostämmor – om muntlig kommunikation i gymnasieskolan", 2008, och boken "Muntligt i klassrummet", Studentlitteratur. I sin forskning arbetar hon med muntlighet, bedömning och elevtexter.
 • 14:50 Kaffepaus

  Paus för fika. Välkommen åter kl.15:10.

 • 15:10 Retorikens kärna – Humor och att ha fel

  ”The alchemy of laughter, turns our walls into windows, revealing a fresh and unexpected point of view.” – Chris Bliss, komiker och litteraturvetare.

  Humor och retorik går hand i hand för att öka förståelsen för en annan synvinkel. För det är retorikens kärna att kunna vrida och vända på ett ämne och våga se att det du var säker på, kan vara på ett annat sätt. Hur tränar du dina elever i det? Och vad är kul i ditt klassrum? 

  Under Klara Härgestams föreläsning är det du som utmanas, för det är du som är elevernas förebild i att använda kroppsspråket, lyssna och argumentera väl och fånga intresset.  Du behöver själv våga och leka med din invanda talarroll för att hjälpa eleverna i rätt riktning. Vi börjar på den här föreläsningen.

  Klara Härgestam - föreläsare på Gothia Fortbildning
  Klara Härgestam
  Klara Härgestam är universitetsutbildad retoriker som genom eget företag utbildar bland andra lärare och elever i retorik. Hon har också varit retoriklärare på gymnasiet och driver podcasterna "Retoriskt!" och "Gör Din Röst #Hörd" som flera lärare använt i sin retorikundervisning. Klara är ordförande för Stora Retorikpriset som 2020 tilldelades Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling.
 • 16:00 Konferensen avslutas

  Tack för den här gången och välkommen åter!

Talare på konferensen RETORIKUNDERVISNING

Talare på konferensen 11 december 2020:

Carl-Johan Markstedt - Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning / Berling Media

Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare, läromedelsförfattare och museipedagog vid Nobel Prize Museum.

Gymnasielärare, läromedelsförfattare och museipedagog Carl-Johan Markstedt

Cecilia Olsson Jers - föreläsare på Gothia Fortbildning | © Cecilia Olsson Jers

Cecilia Olsson Jers är fil.dr och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning på Malmö universitet. I sin forskning intresserar hon sig för hur trovärdighet byggs upp och etableras i olika situationer. Cecilia är också en av författarna till Läslyftets texter om muntlighet som finns på Skolverkets hemsida.

Foto av Filip Jers.

Fil.dr och universitetslektor i svenska Cecilia Olsson Jers

Malin Larsson - författare på Gothia Fortbildning | © Gothia Fortbildning

Malin Larsson är lärare i svenska på högstadiet och förstelärare. 2014 mottog hon Svenska Akademiens Svensklärarpris. Hon har tillsammans med Cecilia Peña podcasten Svensklärare emellan. Hon har också skrivit boken Skriv för livet - kreativt skrivande i undervisningen och utanför samt Vässa undervisningen - en liten handbok i konsten att ställa stora frågor, båda Gothia Fortbildning.

Foto av Lars Rindeskog, Berling Media.

Lärare i svenska på högstadiet och förstelärare Malin Larsson

John Steinberg - författare på Gothia Fortbildning

John Steinberg är fil.dr i pedagogik. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor. I dag arbetar han aktivt som föreläsare och är också författare till ett femtiotal böcker inom skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation. Han har bland annat skrivit Lärarens kroppsspråk – ledarskap i klassrummet 2, Gothia Fortbildning.

Fil.dr i pedagogik John Steinberg

Daniel Sandin - författare på Gothia Fortbildning

Daniel Sandin är lärare i svenska på gymnasiet. Han har under många år arbetat med talrädda elever med dokumenterat goda resultat. Hans arbete har bland annat uppmärksammats av Svenska Akademien som 2019 tilldelade honom det årets svensklärarpris på gymnasienivå. Han har skrivit boken Talrädsla i skolan - att förstå och hjälpa elever som inte gillar att tala, Gothia Fortbildning.

Lärare i svenska på gymnasiet Daniel Sandin

Anne Palmér - föreläsare på Gothia Fortbildning

Anne Palmér är universitetslektor och docent i svenska samt vetenskaplig ledare i projektet Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk med särskilt ansvar för prov i muntlighet. Hon är författare till avhandlingen "Samspel och solostämmor – om muntlig kommunikation i gymnasieskolan", 2008, och boken "Muntligt i klassrummet", Studentlitteratur. I sin forskning arbetar hon med muntlighet, bedömning och elevtexter.

Fil.dr och docent i svenska Anne Palmér

Klara Härgestam - föreläsare på Gothia Fortbildning

Klara Härgestam är universitetsutbildad retoriker som genom eget företag utbildar bland andra lärare och elever i retorik. Hon har också varit retoriklärare på gymnasiet och driver podcasterna Retoriskt! och Gör Din Röst #Hörd som flera lärare använt i sin retorikundervisning. Klara är ordförande för Stora Retorikpriset som 2020 tilldelades Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling.

Foto av Emma Ode. 

Universitetsutbildad retoriker Klara Härgestam

Säkra din plats idag!

Klicka på Boka här högst upp på sidan för att anmäla dig och dina kollegor. Välkommen!


Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura efter konferensen. Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar innan konferensen. Därefter fullt pris. Anmälan är bindande men ej personlig. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.